ИСТОРИЈАТ

Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево основано је Одлуком Владе Републике Српске 4. септембра 1992. године под називом Републички издавачки завод „Просвјета" Сарајево са п. о.. Од 29. септембра 1994. године, Републички издавачки завод „Просвјета" Сарајево са п. о. наставља пословање под називом Јавно предузеће Завод за уџбенике и наставна средства са п. о. Сарајево. Године 2007. извршено је усклађивање са Законом о јавним предузећима и Законом о класификацији дјелатности те од 27. априла 2007. године нови назив и организациони облик Завода гласи Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево.

Завод је од оснивања неколико пута мијењао сједиште. Прво сједиште Завода било је на Илиџи, затим у Бијељини, те на територији тадашњег Српског Сарајева. Сједиште Завода данас је у Источном Новом Сарајеву, на адреси Николе Тесле 58.

Основна дјелатност Завода је припремање и издавање уџбеника и других наставних средстава, издавање публикација којима се обезбјеђују неопходне информације од значаја за остваривање наставних планова и програма и издавање свих врста прописаних школских образаца. Поред тога, издајемо и дјела из области белетристике и друге публикације од значаја.

 

ВРХ