Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево

Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево основано је Одлуком Владе Републике Српске 4. септембра 1992. године под називом Републички издавачки завод „Просвјета" Сарајево са п. о.. Од 29. септембра 1994. године, Републички издавачки завод „Просвјета" Сарајево са п. о. наставља пословање под називом Јавно предузеће Завод за уџбенике и наставна средства са п. о. Сарајево. Године 2007. извршено је усклађивање са Законом о јавним предузећима и Законом о класификацији дјелатности те од 27. априла 2007. године нови назив и организациони облик Завода гласи Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ

Адреса: Зорана Цвијетића 58

(ранија адреса:Николе Тесле 58)

Тел. централа +387 57 340-046;  +387 57 340-047;  +387 57 340-048

Email:  info@zunsrs.com

ВРХ