Мисија и визија

Визија

Очување лидерске позиције у издаваштву Републике Српске кроз квалитетна издања како на пољу уџбеничке политике тако и у области белетристике, те сарадња са релевантним институцијама, установама и појединцима на унапређењу образовног система и културе Републике.

Мисија

Континуирано и квалитетно задовољавање потреба ученика, наставника и школа у Републици Српској са уџбеницима, школским прибором и наставним средствима те допринос подизању квалитета образовања и културе објављивањем квалитетних дјела.

ВРХ