Прибор

ШИФРАДРВЕНИ ГЕОМЕТРИЈСКИ ПРИБОР ЗА ТАБЛУ
650600ТРОУГАО 45/45 110
650602ТРОУГАО 30/60 120
650604ЛЕЊИР 100цм 130
650606УГЛОМЈЕР 140
650608ШЕСТАР СА ГУМЕНОМ ГЛАВОМ 160
650601ТРОУГАО 45/45 МАГНЕТНИ 112
650603ТРОУГАО 30/60 МАГНЕТНИ 122
650605ЛЕЊИР 100цм МАГНЕТНИ 132
650607УГЛОМЈЕР МАГНЕТНИ 142
650609ШЕСТАР СА МАГНЕТНОМ ГЛАВОМ 162
650610ГЕОМЕТРИЈСКА ТИЈЕЛА – 7 елемената (коцка, квадар, ваљак, пирамида, лопта, призма и купа) 410
650611ШКОЛСКА РАЧУНАЉКА АБАКУС 1-100 610

ВРХ