УПРАВА

Генерални директор          
Раде Ристовић

Звање
дипломирани економиста

Назив сектора
Сектор општих и правних послова

Извршни директор
Немања Пандуревић

Звање
дипломирани правник

Мејл
nemanja.pandurevic@zunsrs.com

Контакт телефон
057 340 712

Назив сектора
Сектор економско-финансијских послова

Извршни директор
Александра Благојевић

Звање
дипломирани економиста

Мејл
aleksandra.blagojevic@zunsrs.com

Контакт телефон
057 340 087

Назив сектора
Сектор издавачке дјелатности

Извршни директор
Весна Суботић

Звање
проф. српског језика и књижевности

Мејл
vesna.subotic@zunsrs.com

Контакт телефон
057 342 981

Назив сектора
Сектор маркетинга

Извршни директор
Младен Пандуревић

Звање
дипломирани економиста

Мејл
mladen.pandurevic@zunsrs.com

Контакт телефон
057 340 050

ВРХ