УПРАВА

в.д. Генерални директор          
Бојан Ђенић

Звање
дипломирани правник

Назив сектора
Сектор општих и правних послова

Извршни директор

Звање

Мејл


Контакт телефон
057 340 712

Назив сектора
С. економско-финансијских послова

в.д. Извршни директор                        Биљана Ристић 

Звање 

Мејл                      biljana.ristic@zunsrs.com

Контакт телефон
057 340 087

Назив сектора
Сектор издавачке дјелатности

Извршни директор
Весна Суботић

Звање
проф. српског језика и књижевности

Мејл
vesna.subotic@zunsrs.com

Контакт телефон
057 342 981

Назив сектора
Сектор маркетинга

Извршни директор
Младен Пандуревић

Звање
дипломирани економиста

Мејл
mladen.pandurevic@zunsrs.com

Контакт телефон
057 340 050

ВРХ