4. Разред

 

4. Обавезни уџбеници (за више детаља кликни на наслов уџбеника)

Шифра Назив Цијена
75400 Читанка 9,00
75401 Српски језик и језичка култура 7,50
75404 Радни лист уз уџбеник Српски језик и језичка култура 5,50
75402 Говорим и пишем 7,50
75410 Математика 7,50
75411 Радни листови из математике 5,50
75415 Природа и друштво 7,50
75416 Радна свеска за природу и друштво 5,50
75418 Атлас нијемих карата (за 4. и 5. разред) 6,00
75445 Музичка култура за 4. и 5. разред + це-де 9,00
75460 Ликовна култура 7,50
75466 ENGLISH IS FUN 2 – Енглески језик + це-де 12,00
75467 ENGLISH IS FUN 2 – Радна свеска за енглески језик 8,00
51337 Православна вјеронаука 5,00
51152 Радна свеска за православну вјеронауку 3,50

 

4. Необавезни уџбеници, наставна средства, дидактичке игре

Шифра Назив Цијена
51902 Солфеђо за 3. и 4. разред основне музичке школе 10,00
75512 Збирка задатака из математике – Атос 7,50
19631 Приручник за наставнике енглеског језика 10,00
51890 Духовне композиције за рад са хоровима
основношколског типа
9,35
19580 Игром кроз Српску 9,00
75006 Једи здраво! Браво, браво! 12,00
65161 Кругови знања (таблица множења, вјеронаука,
географија, неправилни глаголи енглеског језика,
династије)
2,80

 

ВРХ