5. Разред

 

5. Обавезни уџбеници (за више детаља кликни на наслов уџбеника)

Шифра Назив Цијена
75500 Читанка 9,00
75501 Српски језик и језичка култура 7,50
75504 Радни лист уз уџбеник Српски језик и језичка култура 5,50
75510 Математика 7,50
75511 Радна свеска из математике 7,50
75520 Познавање природе 7,50
75522 Радна свеска за познавање природе 5,50
75515 Познавање друштва 7,50
75516 Радна свеска за познавање друштва 5,50
75418 Атлас нијемих карата (за 4. и 5. разред) 6,00
75445 Музичка култура за 4. и 5. разред + це-де 9,00
75560 Ликовна култура 7,50
75561 ENGLISH IS FUN 3 – Енглески језик + це-де 12,00
75562 ENGLISH IS FUN 3 – Радна свеска за енглески језик 8,00
51439 Православна вјеронаука 5,00
51153 Радна свеска за православну вјеронауку 3,50

 

5. Необавезни уџбеници, наставна средства, дидактичке игре

Шифра Назив Цијена
51575 Солфеђо за 5. и 6. разред основне музичке школе 10,00
75412 Збирка задатака из математике – Атос 7,50
19630 Приручник за наставнике енглеског језика 10,0
51890 Духовне композиције за рад са хоровима
основношколског типа
9,35
19580 Игром кроз Српску 9,00
75006 Једи здраво! Браво, браво! 12,00
65161 Кругови знања (таблица множења, вјеронаука, географија,
неправилни глаголи енглеског језика, династије)
2,80
65351 Света лоза Немањића – плакат Б1 28,00
65352 Света лоза Немањића – плакат Б2 16,40

 

ВРХ