5. Разред

5. Обавезни уџбеници

ШифраНазивЦијена
75500Читанка 9,00
75501Српски језик и језичка култура7,50
75504Радни лист уз уџбеник Српски језик и језичка култура 5,50
75510Математика7,50
75511Радна свеска из математике 7,50
75520Познавање природе 7,50
75522Радна свеска за познавање природе 5,50
75515Познавање друштва 7,50
75516Радна свеска за познавање друштва 5,50
75418Атлас нијемих карата (за 4. и 5. разред) 6,00
75445Музичка култура за 4. и 5. разред + це-де 9,00
75560Ликовна култура 7,50
75561ENGLISH IS FUN 3 – Енглески језик + це-де 12,00
75562ENGLISH IS FUN 3 – Радна свеска за енглески језик 8,00
51439Православна вјеронаука 5,00
51153Радна свеска за православну вјеронауку 3,50

5. Необавезни уџбеници, наставна средства, дидактичке игре

ШифраНазивЦијена
51575Солфеђо за 5. и 6. разред основне музичке школе 10,00
75412Збирка задатака из математике – Атос 7,50
19630Приручник за наставнике енглеског језика 10,0
51890Духовне композиције за рад са хоровима
основношколског типа
9,35
19580Игром кроз Српску 9,00
75006Једи здраво! Браво, браво! 12,00
65161Кругови знања (таблица множења, вјеронаука, географија,
неправилни глаголи енглеског језика, династије)
2,80
65351Света лоза Немањића – плакат Б1 28,00
65352Света лоза Немањића – плакат Б216,40

ВРХ