6. Разред

 

6. Обавезни уџбеници (за више детаља кликни на наслов уџбеника)

Шифра Назив Цијена
  Читанка 10,00
  Српски језик и језичка култура 9,00
75610 Математика 7,50
75615 Историја 9,00
75620 Географија 9,00
75611 Збирка задатака из математике 7,50
75621 Радна свеска из географије 7,50
75623 Школски географски атлас (за 6, 7, 8. и 9. разред) 15,00
75625 Биологија 7,50
75638 Основи информатике 9,00
75640 Техничко образовање 7,50
75641 Радна свеска за техничко образовање 7,50
75645 Музичка култура за 6. и 7. разред 9,00
75665 Ликовна култура 7,50
75675 ENGLISH IS FUN 4 – Енглески језик + це-де 12,00
75676 ENGLISH IS FUN 4 – Радна свеска за енглески језик 8,00
75697 Њемачки језик+ це-де 12,00
75698 Радна свеска уз уџбеник њемачког језика 8,00
75682 ОРБИТА 1 + це-де – Руски језик –
прва година учења – ЗУНС Београд (15520)
14,00
75683 Радна свеска за руски језик – ЗУНС Београд (15521) 11,00
75667 LE FRAÇAIS POUR NOUS 1 + це-де – Француски језик –
прва година учења – ЗУНС Београд (15643
14,00
75668 Радна свеска за француски језик ЗУНС Београд (15642) 11,00
51572 Православна вјеронаука 5,00

 

6. Необавезни уџбеници, наставна средства, дидактичке игре

Шифра Назив Цијена
51575 Солфеђо за 5. и 6. разред основне школе 10,00
51510 Историјски атлас од 6. до 9. разреда 19,00
75627 Хербаријум 12,00
К50336 Рачунарски приручник од 6. до 9. разреда 15,00
19632 Приручник за наставнике енглеског језика 10,00
75679 Граматика енглеског језика – ЗУНС Београд (15512) Републике Српске 11,00
75680 Речник енглеског језика – ЗУНС Београд (15517) 16,00
75686 Граматика руског језика за основну школу –
ЗУНС Београд (15522
8,60
75687 Речник руског језика – ЗУНС Београд (15527) 17,00
19639 Приручник за наставнике њемачког језика 10,00
75659 UND JETZT IHR! – Граматика њемачког језика за
6, 7, 8. и 9. разред – Hueber
 
75670 UND JETZT IHR! – Рјешења за граматику њемачког
језика за 6, 7, 8. и 9. разред – Huebe
 
75692 Граматика њемачког језика за основну школу – ЗУНС
Београд (15532)
8,60
75693 Речник њемачког језика – ЗУНС Београд (15537) 17,00
51531 Граматика француског језика за основну школу –
ЗУНС Београд (15542)
11,00
51532 Речник француског језика за основну школу –
ЗУНС Београд (15544)
12,10
51890 Духовне композиције за рад са хоровима
основношколског типа
9,35
51891 Теорија музике – Сликом до схватања, вежбом до знања 9,35
51892 Композиције за рад са хором старијег школског узраста 9,35
65161 Кругови знања (таблица множења, вјеронаука,
географија, неправилни глаголи енглеског језика,
династије
2,80
65351 Света лоза Немањића – плакат Б1 28,00
65352 Света лоза Немањића – плакат Б1 16,40
190105 Учимо њемачки – илустровани рјечник њемачког језика 5,50

 

ВРХ