6. Разред

6. Обавезни уџбеници

ШифраНазивЦијена
75600Читанка9,00
75601Српски језик и језичка култура 7,50
75610Математика7,50
75611Историја7,50
75615Географија9,00
75620Избор из поезије за дјецу савремених писаца из
Републике Српске
9,00
75621Радна свеска из географије 7,50
75623Школски географски атлас (за 6, 7, 8. и 9. разред) 15,00
75625Биологија7,50
75638Основи информатике9,00
75640Техничко образовање7,50
75641Радна свеска за техничко образовање7,50
75645Музичка култура за 6. и 7. разред9,00
75665Ликовна култура7,50
75675ENGLISH IS FUN 4 – Енглески језик + це-де12,00
75676ENGLISH IS FUN 4 – Радна свеска за енглески језик8,00
75697Њемачки језик+ це-де12,00
75698Радна свеска уз уџбеник њемачког језика8,00
75682ОРБИТА 1 + це-де – Руски језик –
прва година учења – ЗУНС Београд (15520)
14,00
75683Радна свеска за руски језик – ЗУНС Београд (15521)11,00
75667LE FRAÇAIS POUR NOUS 1 + це-де – Француски језик –
прва година учења – ЗУНС Београд (15643
14,00
75668Радна свеска за француски језик ЗУНС Београд (15642)11,00
51572Православна вјеронаука5,00

6. Необавезни уџбеници, наставна средства, дидактичке игре

ШифраНазивЦијена
51575Солфеђо за 5. и 6. разред основне школе 10,00
51510Историјски атлас од 6. до 9. разреда19,00
75627Хербаријум12,00
К50336Рачунарски приручник од 6. до 9. разреда15,00
19632Приручник за наставнике енглеског језика10,00
75679Граматика енглеског језика – ЗУНС Београд (15512) Републике Српске11,00
75680Речник енглеског језика – ЗУНС Београд (15517)16,00
75686Граматика руског језика за основну школу –
ЗУНС Београд (15522
8,60
75687Речник руског језика – ЗУНС Београд (15527) 17,00
19639Приручник за наставнике њемачког језика 10,00
75659UND JETZT IHR! – Граматика њемачког језика за
6, 7, 8. и 9. разред – Hueber
75670UND JETZT IHR! – Рјешења за граматику њемачког
језика за 6, 7, 8. и 9. разред – Huebe
75692Граматика њемачког језика за основну школу – ЗУНС
Београд (15532)
8,60
75693Речник њемачког језика – ЗУНС Београд (15537) 17,00
51531Граматика француског језика за основну школу –
ЗУНС Београд (15542)
11,00
51532Речник француског језика за основну школу –
ЗУНС Београд (15544)
12,10
51890Духовне композиције за рад са хоровима
основношколског типа
9,35
51891Теорија музике – Сликом до схватања, вежбом до знања 9,35
51892Композиције за рад са хором старијег школског узраста 9,35
65161Кругови знања (таблица множења, вјеронаука,
географија, неправилни глаголи енглеског језика,
династије
2,80
65351Света лоза Немањића – плакат Б1 28,00
65352Света лоза Немањића – плакат Б1 16,40
190105Учимо њемачки – илустровани рјечник њемачког језика 5,50

ВРХ