7. Разред

7. Обавезни уџбеници

ШифраНазивЦијена
75700Читанка9,00
75701Српски језик и језичка култура 7,50
75710Математика7,50
75711Збирка задатака из математике 7,50
75715Историја9,00
75720Географија9,00
75721Радна свеска из географије 5,50
75623Школски географски атлас (за 6, 7, 8. и 9. разред) 15,00
75725Биологија7,50
75730Физика7,50
75731Збирка задатака из физике 7,50
75738Основи информатике 9,00
75740Техничко образовање 7,50
75741Радна свеска за техничко образовање 7,50
75645Музичка култура за 6. и 7. разред 9,00
75765Ликовна култура 7,50
75773ENGLISH IS FUN 5 – Енглески језик + це-де 12,00
75774ENGLISH IS FUN 5 – Радна свеска за енглески језик 8,00
75764Њемачки језик + це-де – ЗУНС Источно Сарајево 13,35
75763Радна свеска за њемачки језик 5,50
НОВОЊемачки језик + це-де
НОВОРадна свеска уз уџбеник њемачког језика
75751BESTE FREUNDE A 1/2 – уџбеник, Hueber
75752BESTE FREUNDE A 1/2 – радна свеска, Hueber
75753Planet 1 (лекције 9–16) – уџбеник, Hueber
75754Planet 1 (лекције 9–16) – радна свеска, Hueber
75782ОРБИТА 2 + це-де – Руски језик –
друга година учења – ЗУНС Београд (16520)
14,00
75783Радна свеска за руски језик (16521) 11,00
75748LE FRAÇAIS POUR NOUS 2 + це-де – Француски језик –
друга година учења – ЗУНС Београд (16642)
14,00
75749Радна свеска за француски језик –
друга година учења – ЗУНС Београд (16643)
11,00
51654Православна вјеронаука 5,00

7. Необавезни уџбеници, наставна средства, дидактичке игре

ШифраНазивЦијена
75722Вјежбанка из географије – Европа 3,50
51510Историјски атлас од 6. до 9. разреда19,00
К50336Рачунарски приручник од 6. до 9. разреда 15,00
75726Радна свеска из биологије 7,50
19633Приручник за наставнике енглеског језика 10,00
51890Духовне композиције за рад са хоровима
основношколског типа
9,35
51892Композиције за рад са хором старијег школског узраста 9,35
65161Кругови знања (таблица множења, вјеронаука,
географија, неправилни глаголи енглеског језика,
династије
2,80
65351Света лоза Немањића – плакат Б128,00
65352Света лоза Немањића – плакат Б2 16,40

ВРХ