7. Разред

 

7. Обавезни уџбеници (за више детаља кликни на наслов уџбеника)

Шифра Назив Цијена
  Читанка 10,00
75701 Српски језик и језичка култура 7,50
75710 Математика 7,50
75711 Збирка задатака из математике 7,50
75715 Историја 9,00
75720 Географија 9,00
75721 Радна свеска из географије 5,50
75623 Школски географски атлас (за 6, 7, 8. и 9. разред) 15,00
75725 Биологија 7,50
75730 Физика 7,50
75731 Збирка задатака из физике 7,50
75738 Основи информатике 9,00
75740 Техничко образовање 7,50
75741 Радна свеска за техничко образовање 7,50
75645 Музичка култура за 6. и 7. разред 9,00
75765 Ликовна култура 7,50
75773 ENGLISH IS FUN 5 – Енглески језик + це-де 12,00
75774 ENGLISH IS FUN 5 – Радна свеска за енглески језик 8,00
75797 Њемачки језик + це-де – ЗУНС Источно Сарајево 12,00
75798 Радна свеска за њемачки језик 8,00
75782 ОРБИТА 2 + це-де – Руски језик –
друга година учења – ЗУНС Београд (16520)
14,00
75783 Радна свеска за руски језик (16521) 11,00
75748 LE FRAÇAIS POUR NOUS 2 + це-де – Француски језик –
друга година учења – ЗУНС Београд (16642)
14,00
75749 Радна свеска за француски језик –
друга година учења – ЗУНС Београд (16643)
11,00
51654 Православна вјеронаука 5,00
     

 

7. Необавезни уџбеници, наставна средства, дидактичке игре

Шифра Назив Цијена
75722 Вјежбанка из географије – Европа 3,50
51510 Историјски атлас од 6. до 9. разреда 19,00
К50336 Рачунарски приручник од 6. до 9. разреда 15,00
75726 Радна свеска из биологије 7,50
19633 Приручник за наставнике енглеског језика 10,00
51890 Духовне композиције за рад са хоровима
основношколског типа
9,35
51892 Композиције за рад са хором старијег школског узраста 9,35
65161 Кругови знања (таблица множења, вјеронаука,
географија, неправилни глаголи енглеског језика,
династије
2,80
65351 Света лоза Немањића – плакат Б1 28,00
65352 Света лоза Немањића – плакат Б2 16,40

 

ВРХ