8. Разред

 

8. Обавезни уџбеници (за више детаље кликни на наслов уџбеника)

Шифра Назив Цијена
75800 Читанка 9,00
  Српски језик и језичка култура 9,00
75810 Математика 7,50
75811 Збирка задатака из математике 7,50
75815 Историја 9,00
75820 Географија 9,00
75822 Радна свеска из географије 7,50
75623 Школски географски атлас (за 6, 7, 8. и 9. разред) 15,00
75825 Биологија 8,50
75830 Физика 7,50
75831 Збирка задатака из физике 7,50
75832 Хемија 7,50
75833 Збирка задатака из хемије 7,50
75838 Основи информатике 9,00
75840 Техничко образовање 7,50
75841 Радна свеска за техничко образовање 7,50
75845 Музичка култура за 8. и 9. разред + це-де 11,00
75865 Ликовна култура 7,50
75872 ENGLISH IS FUN 6 – Енглески језик + це-де 12,00
75873 ENGLISH IS FUN 6 – Радна свеска за енглески језик 8,00
75890 SPRACHPUZZLE DEUTSCH 3 - Њемачки језик за 8. разред 12,00
75891 SPRACHPUZZLE DEUTSCH 3 - Радна свеска за њемачки језик за 8. разред 8,00
     
75882 ОРБИТА 3 + це-де – Руски језик – ЗУНС Београд (17520) 15,60
75883 Радна свеска за руски језик – ЗУНС Београд (17521) 12,60
75898 LE FRAÇAIS POUR NOUS 3 + це-де –
уџбеник француског језика – трећа година учења –
ЗУНС Београд (17642)
15,20
75899 Радна свеска за француски језик – трећа година учења
– ЗУНС Београд (17643)
11,70
51755 Православна вјеронаука 5,00

 

8. Необавезни уџбеници, наставна средства, дидактичке игре

Шифра Назив Цијена
51751 Математископ за 8. и 9. разред 11,70
75823 Вјежбанка из географије – Ваневропски континенти 3,50
51510 Историјски атлас од 6. до 9. разреда 19,00
К50336 Рачунарски приручник од 6. до 9. разреда 15,00
19634 Приручник за наставнике енглеског језика 10,00
  Приручник за наставнике њемачког језика  
75627 Хербаријум 12,00
51892 Композиције за рад са хором старијег школског узраста 9,35

 

ВРХ