8. Разред

8. Обавезни уџбеници

ШифраНазивЦијена
75800Читанка9,00
75801Српски језик и језичка култура 7,50
75810Математика7,50
75811Збирка задатака из математике 7,50
75815Историја9,00
75820Географија9,00
75822Радна свеска из географије 7,50
75623Школски географски атлас (за 6, 7, 8. и 9. разред) 15,00
75825Биологија8,50
75830Физика7,50
75831Збирка задатака из физике 7,50
75832Хемија7,50
75833Збирка задатака из хемије 7,50
75838Основи информатике 9,00
75840Техничко образовање 7,50
75841Радна свеска за техничко образовање 7,50
75845Музичка култура за 8. и 9. разред + це-де 11,00
75865Ликовна култура 7,50
75872ENGLISH IS FUN 6 – Енглески језик + це-де 12,00
75873ENGLISH IS FUN 6 – Радна свеска за енглески језик 8,00
75854DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE + це-де –
Њемачки језик са це-деом – ЗУНС Источно Сарајево
13,35
75852DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE – Радна свеска за
њемачки језик – ЗУНС Источно Сарајево
5,50
75881BESTE FREUNDE A 2/1 – уџбеник, Hueber
75884BESTE FREUNDE A 2/1 – радна свеска, Hueber
75892Planet 2 (лекције 17–25) – уџбеник, Hueber
75893Planet 2 (лекције 17–25) – радна свеска, Hueber
75882ОРБИТА 3 + це-де – Руски језик – ЗУНС Београд (17520) 14,00
75883Радна свеска за руски језик – ЗУНС Београд (17521) 11,00
75898LE FRAÇAIS POUR NOUS 3 + це-де –
уџбеник француског језика – трећа година учења –
ЗУНС Београд (17642)
14,00
75899Радна свеска за француски језик – трећа година учења
– ЗУНС Београд (17643)
11,00
51755Православна вјеронаука 5,00

8. Необавезни уџбеници, наставна средства, дидактичке игре

ШифраНазивЦијена
51751Математископ за 8. и 9. разред 11,70
75823Вјежбанка из географије – Ваневропски континенти 3,50
51510Историјски атлас од 6. до 9. разреда 19,00
К50336Рачунарски приручник од 6. до 9. разреда 15,00
19634Приручник за наставнике енглеског језика 10,00
19623Приручник за наставнике њемачког језика 15,00
75627Хербаријум12,00
51892Композиције за рад са хором старијег школског узраста 9,35

ВРХ