9. Разред

 

9. Обавезни уџбеници (за више детаља кликни на наслов уџбеника)

Шифра Назив Цијена
75900 Читанка 9,00
  Српски језик и језичка култура 9 9,00
75910 Математика 7,50
75911 Збирка задатака из математике 7,50
75915 Историја 9,00
75920 Географија 9,00
75922 Радна свеска из географије 7,50
75623 Школски географски атлас (за 6, 7, 8 и 9. разред) 15,00
75925 Биологија 8,50
75930 Физика 7,50
75931 Збирка задатака из физике 7,50
75932 Хемија 7,50
75933 Збирка задатака из хемије 7,50
75938 Основи информатике 9,00
75940 Техничко образовање 7,50
75941 Радна свеска за техничко образовање 7,50
75845 Музичка култура за 8. и 9. разред + це-де 11,00
75965 Ликовна култура 7,50
75972 ENGLISH IS FUN 7 – Енглески језик + це-де 12,00
75973 ENGLISH IS FUN 7 – Радна свеска за енглески језик 8,00
75994 BESTE FREUNDE A 2/2 – уџбеник, Hueber 15,00
75995 BESTE FREUNDE A 2/2 – радна свеска, Hueber 15,00
75892 Planet 2 (лекције 26–32) – уџбеник, Hueber 25,00
75893 Planet 2 (лекције 26–32) – радна свеска, Hueber 22,00
75988 Hurra Wir Lernen Deutsch 4 + це-де – ЗУНС Београд
(18530)
15,00
75989 Радна свеска уз уџбеник њемачког језика –
ЗУНС Београд (18531)
11,00
75982 ОРБИТА 4 + це-де – Руски језик – ЗУНС Београд (18520) 15,70
75983 Радна свеска за руски језик – ЗУНС Београд (18521) 13,50
75986 LE FRAÇAIS POUR NOUS 4 + це-де –
уџбеник француског језика – четврта година учења –
ЗУНС Београд (18642)
15,20
75987 Радна свеска за француски језик –
четврта година учења – ЗУНС Београд (18643)
11,70
51852 Православна вјеронаука 5,00

 

9. Необавезни уџбеници, наставна средства, дидактичке игре

Шифра Назив Цијена
51751 Математископ за 8. и 9. разред 11,70
75921 Вјежбанка из географије – БиХ (РС и ФБиХ) 3,50
51510 Историјски атлас од 6. до 9. разреда 19,00
К50336 Рачунарски приручник од 6. до 9. разреда 15,00
19635 Приручник за наставнике енглеског језика 10,00
75926 Радна свеска из биологије 7,50

 

ВРХ