9. Разред

9. Обавезни уџбеници

ШифраНазивЦијена
75900Читанка9,00
75901Српски језик и језичка култура 7,50
75910Математика7,50
75911Збирка задатака из математике 7,50
75915Историја9,00
75920Географија9,00
75922Радна свеска из географије 7,50
75623Школски географски атлас (за 6, 7, 8 и 9. разред) 15,00
75925Биологија8,50
75930Физика7,50
75931Збирка задатака из физике 7,50
75932Хемија7,50
75933Збирка задатака из хемије 7,50
75938Основи информатике 9,00
75940Техничко образовање 7,50
75941Радна свеска за техничко образовање 7,50
75845Музичка култура за 8. и 9. разред + це-де 11,00
75965Ликовна култура7,50
75972ENGLISH IS FUN 7 – Енглески језик + це-де 12,00
75973ENGLISH IS FUN 7 – Радна свеска за енглески језик 8,00
75994BESTE FREUNDE A 2/2 – уџбеник, Hueber
75995BESTE FREUNDE A 2/2 – радна свеска, Hueber
75892Planet 2 (лекције 26–32) – уџбеник, Hueber
75893Planet 2 (лекције 26–32) – радна свеска, Hueber
75988Hurra Wir Lernen Deutsch 4 + це-де – ЗУНС Београд
(18530)
15,00
75989Радна свеска уз уџбеник њемачког језика –
ЗУНС Београд (18531)
11,00
75982ОРБИТА 4 + це-де – Руски језик – ЗУНС Београд (18520) 14,00
75983Радна свеска за руски језик – ЗУНС Београд (18521) 11,00
75986LE FRAÇAIS POUR NOUS 4 + це-де –
уџбеник француског језика – четврта година учења –
ЗУНС Београд (18642)
14,00
75987Радна свеска за француски језик –
четврта година учења – ЗУНС Београд (18643)
11,00
51852Православна вјеронаука 5,00

9. Необавезни уџбеници, наставна средства, дидактичке игре

ШифраНазивЦијена
51751Математископ за 8. и 9. разред 11,70
75921Вјежбанка из географије – БиХ (РС и ФБиХ) 3,50
51510Историјски атлас од 6. до 9. разреда 19,00
К50336Рачунарски приручник од 6. до 9. разреда 15,00
19635Приручник за наставнике енглеског језика 10,00
75926Радна свеска из биологије 7,50

ВРХ