Средња школа

ГИМНАЗИЈА 1. РАЗРЕД

Редни бројШифраИздавачИме аутора НазивЦијена
Српски језик
1.52001ЗУНС РС* В. Милатовић, Б. Савић Читанка за 1. разред гимназије 9,90
2.52005ЗУНС Београд**Ж. Станојчић, Љ. ПоповићГраматика српског језика за гимназије и стручне школе I–IV разреда
(21113)
3.19600ЗУНС РС* Д. Бабић Књижевност за 1. разред гимназије и средњих стручних школа 9,90
Математика
4.52049ЗУНС РС* П. Миличић, В. Стојановић,
З. Каделбург, Б. Боричић
Математика за 1. разред средње школе (програми са 4 часа наставе
математике недјељно)
9,90
5.52066ЗУНС РС* В. Стојановић Збирка ријешених задатака из математике за 1. разред средње школе 9,90
Енглески језик
6.52040ЗУНС РС* М. Томовић, Н. Јанковић,
Н. Филиповић, З. Протић
TAKE A CHANCE Енглески језик са це-деом 12,00
7.52041ЗУНС РС* М. Томовић, Н. Јанковић,
Н. Филиповић, З. Протић
TAKE A CHANCE Радна свеска8,00
Њемачки језик
8.ЗУНС Београд**Н. Кремзер, А. Кремзер Школски немачко-српски речник за средње школе (21143)
9.52404(Max Hueber
Verlag)
G. Neuner, L. Pilypaityte,
S. Vicente, C. Cristache, E.
Szakaly
Deutsch.com 2 (Lektionen 19−27) – уџбеник
10.52405(Max Hueber
Verlag)
G. Neuner, L. Pilypaityte,
S. Vicente, C. Cristache, E.
Szakaly
Deutsch.com 2 (Lektionen 19−27) – радна свеска
Руски језик
11.52131ЗУНС Београд**П. Пипер, М. Петковић, В.
Раичевић
Руски језик – 2. страни језик (1. година учења) за гимназије и
угоститељско-туристичку школу (21140)
Латински језик
12.52158ЗУНС РС* А. Симеуновић Латински језик за 1. разред гимназије 9,90
13.52009ЗУНС Београд**Б. М. Шијачки Граматика латинског језика (21159)
Историја
14.52004ЗУНС РС*Ж. Вујадиновић, С.
Купрешанин, Г. Наградић
Историја за 1. разред гимназије општег и друштвено-језичког смјера 12,00
Географија
15.52007ЗУНС РС*М. Пецељ, Ч. Црногорац Географија за 1. разред гимназије 9,90
Биологија
16.52031ЗУНС РС*С. Параш, С. Лолић, С.
Шкондрић, Б. Билбија, Д.
Голуб
Биологија за 1. разред гимназије 12,00
Физика
17.52035ЗУНС РС*Р. БаврлићФизика за 1. разред гимназије друштвено-језичког смјера 12,00
18.52317ЗУНС РС*Р. БаврлићФизика за 1. разред гимназије општег, природно-математичког и
рачунарско-информатичког смјера са ријешеним примјерима и
одабраним задацима и упутствима за лабораторијске вјежбе
9,90
19.52067ЗУНС РС*Г. Димић, Г. Савановић, Б.
Бошковић
Рачунске и метролошке вјежбе из физике за гимназије – практикум 9,90
Хемија
20.52038ЗУНС РС*М. Ракочевић, Р. ХорватОпшта хемија за 1. разред средње школе − за гимназије општег и
природно-математичког смјера и четворогодишње стручне школе
у подручјима рада: природно-математичко, пољопривреда (осим за
образовни профил техничар пољопривредне технике) и здравство
9,90
21.52062ЗУНС РС*С. Ђукић, Р. Николајевић,
М. Шурјановић
Општа хемија за гимназију друштвено-језичког смјера и четвoрогодишње
стручне школе
9,90
22.52063ЗУНС РС*М. ЈоветићНеорганска хемија за 1. разред гимназије друштвено-језичког смјера и
четворогодишњих стручних школа у подручју рада рударство, за 1. и 2.
разред трогодишњих стручних школа у подручју рада здравство и за 2.
разред четворогодишњих стручних школа у подручјима рада: геологија,
графичарство, текстилство и кожарство, шумарство, личне услуге као и
за образовне профиле: трговац, туристички и културолошки техничар
9,90
23.52048ЗУНС РС*Р. Николајевић, М.
Шурјановић
Збирка задатака из хемије за 1. и 2. разред гимназије и средње школе за
општу гимназију и природно-математички смјер гимназије, за стручне
школе у подручјима рада: пољопривреда, прерада и производња хране,
здравство и социјална заштита и природно-математичко подручје рада
9,90
Информатика
24.52055ЗУНС РС*Д. Мандић Информатика за 1. разред средњих школа 9,90
Музичка култура
25.52028ЗУНС РС*С. Маринковић Музичка култура за 1. и 2. разред гимназије друштвено-језичког смјера9,90
26.52215ЗУНС РС*О. Ђурић Музичка култура за општи и математички смјер гимназије 9,90

ВРХ