Средња школа

 

ГИМНАЗИЈА 1. РАЗРЕД

Редни број Шифра Издавач Име аутора Назив Цијена
Српски језик          
1. 52001 ЗУНС РС* В. Милатовић, Б. Савић Читанка за 1. разред гимназије 9,90
2. 52005 ЗУНС Београд** Ж. Станојчић, Љ. Поповић Граматика српског језика за гимназије и стручне школе I–IV разреда
(21113)
 
3. 19600 ЗУНС РС* Д. Бабић Књижевност за 1. разред гимназије и средњих стручних школа 9,90
Математика          
4. 52049 ЗУНС РС* П. Миличић, В. Стојановић,
З. Каделбург, Б. Боричић
Математика за 1. разред средње школе (програми са 4 часа наставе
математике недјељно)
9,90
5. 52066 ЗУНС РС* В. Стојановић Збирка ријешених задатака из математике за 1. разред средње школе 9,90
Енглески језик          
6. 52040 ЗУНС РС* Н. Томовић, Н. Јанковић,
Н. Филиповић, З. Протић
TAKE A CHANCE Енглески језик са це-деом 12,00
7. 52041 ЗУНС РС* Н. Томовић, Н. Јанковић,
Н. Филиповић, З. Протић
TAKE A CHANCE Радна свеска 8,00
Њемачки језик          
8.   ЗУНС Београд** Н. Кремзер, А. Кремзер Школски немачко-српски речник за средње школе (21143)  
9. 52404 (Max Hueber
Verlag)
G. Neuner, L. Pilypaityte,
S. Vicente, C. Cristache, E.
Szakaly
Deutsch.com 2 (Lektionen 19−27) – уџбеник  
10. 52405 (Max Hueber
Verlag)
G. Neuner, L. Pilypaityte,
S. Vicente, C. Cristache, E.
Szakaly
Deutsch.com 2 (Lektionen 19−27) – радна свеска  
Руски језик          
11. 52131 ЗУНС Београд** П. Пипер, М. Петковић, В.
Раичевић
Руски језик – 2. страни језик (1. година учења) за гимназије и
угоститељско-туристичку школу (21140)
 
Латински језик          
12. 52158 ЗУНС РС* А. Симеуновић Латински језик за 1. разред гимназије 9,90
13. 52009 ЗУНС Београд** Б. М. Шијачки Граматика латинског језика (21159)  
Историја          
14. 52004 ЗУНС РС* Ж. Вујадиновић, С.
Купрешанин, Г. Наградић
Историја за 1. разред гимназије општег и друштвено-језичког смјера 12,00
Географија          
15. 52007 ЗУНС РС* М. Пецељ, Ч. Црногорац Географија за 1. разред гимназије 9,90
Биологија          
16. 52031 ЗУНС РС* С. Параш, С. Лолић, С.
Шкондрић, Б. Билбија, Д.
Голуб
Биологија за 1. разред гимназије 12,00
Физика          
17. 52035 ЗУНС РС* Р. Баврлић Физика за 1. разред гимназије друштвено-језичког смјера 12,00
18. 52317 ЗУНС РС* Р. Баврлић Физика за 1. разред гимназије општег, природно-математичког и
рачунарско-информатичког смјера са ријешеним примјерима и
одабраним задацима и упутствима за лабораторијске вјежбе
9,90
19. 52067 ЗУНС РС* Г. Димић, Г. Савановић, Б.
Бошковић
Рачунске и метролошке вјежбе из физике за гимназије – практикум 9,90
Хемија          
20. 52038 ЗУНС РС* М. Ракочевић, Р. Хорват Општа хемија за 1. разред средње школе − за гимназије општег и
природно-математичког смјера и четворогодишње стручне школе
у подручјима рада: природно-математичко, пољопривреда (осим за
образовни профил техничар пољопривредне технике) и здравство
9,90
21. 52062 ЗУНС РС* С. Ђукић, Р. Николајевић,
М. Шурјановић
Општа хемија за гимназију друштвено-језичког смјера и четвoрогодишње
стручне школе
9,90
22. 52063 ЗУНС РС* М. Јоветић Неорганска хемија за 1. разред гимназије друштвено-језичког смјера и
четворогодишњих стручних школа у подручју рада рударство, за 1. и 2.
разред трогодишњих стручних школа у подручју рада здравство и за 2.
разред четворогодишњих стручних школа у подручјима рада: геологија,
графичарство, текстилство и кожарство, шумарство, личне услуге као и
за образовне профиле: трговац, туристички и културолошки техничар
9,90
23. 52048 ЗУНС РС* Р. Николајевић, М.
Шурјановић
Збирка задатака из хемије за 1. и 2. разред гимназије и средње школе за
општу гимназију и природно-математички смјер гимназије, за стручне
школе у подручјима рада: пољопривреда, прерада и производња хране,
здравство и социјална заштита и природно-математичко подручје рада
9,90
Информатика          
24. 52055 ЗУНС РС* Д. Мандић Информатика за 1. разред средњих школа 9,90
Музичка култура          
25. 52028 ЗУНС РС* С. Маринковић Музичка култура за 1. и 2. разред гимназије друштвено-језичког смјера 9,90
26. 52215 ЗУНС РС* О. Ђурић Музичка култура за општи и математички смјер гимназије 9,90

 

ВРХ