Средња школа

ГИМНАЗИЈА 2. РАЗРЕД

Редни бројШифраИздавачИме аутора НазивЦијена
Српски језик
1.52101ЗУНС РС*Ц. Ристановић, Б. Савић, В.
Милатовић
Читанка за 2. разред гимназије и стручних школа9,90
2.19603ЗУНС РС*Д. Бабић Књижевност за 2. разред гимназије и средњих стручних школа 9,90
Математика
3.52125ЗУНС РС*Г. Војводић, Р. Деспотовић,
В. Петровић, Р. Тошић,
Б. Шешеља
Математика за 2. разред средње школе (програми са 4 и 5 часова
наставе математике недјељно)
9,90
4.52118ЗУНС РС*Г. Војводић, В. Петровић,
Р. Деспотовић, Б. Шешеља
Математика за 2. разред средње школе (програми са 3 часа наставе
математике недјељно)
9,90
5.52129ЗУНС РС*Д. Георгијевић, М.
Обрадовић
Збирка ријешених задатака из математике за 2. разред средње школе 9,90
Њемачки језик
6.52417(Max Hueber
Verlag)
G. Neuner, L. Pilypaityte,
S. Vicente, C. Cristache, E.
Szakaly
Deutsch.com 3 – уџбеник (Lektionen 36–45)
7.(Max Hueber
Verlag)
G. Neuner, L. Pilypaityte,
S. Vicente, C. Cristache, E.
Szakaly
Deutsch.com 3 – радна свеска (Lektionen 36–45)
Руски језик
8.53477ЗУНС Београд**П. Пипер, В. РаичевићРуски језик – 2. страни језик (2. година учења) за гимназије и
угоститељско-туристичку школу (22136)
Латински језик
9.ЗУНС Београд**M. Пакиж, Т. Киселички
Ваш, М. Кисић
Латински језик – 2. година учења за гимназије (22156)
Историја
10.52104ЗУНС РС Р. Михаљчић Историја за 2. разред гимназије друштвено-језичког смјера9,90
11.52140ЗУНС РС Р. Михаљчић, Ђ. Микић Историја за 2. разред гимназије природно-математичког смјера 9,90
Географија
12.52216ЗУНС РС* Ђ. Марић, М. Грчић Географија за 2. разред гимназије 9,90
Биологија
13.52120ЗУНС РС* М. Крунић, И. Савић, Љ.
Ћулафић
Биологија за гимназију друштвено-језичког смјера 9,90
Физика
14.52122ЗУНС РС* Р. БаврлићФизика за 2. разред гимназије друштвено-језичког смјера 12,00
15.52127ЗУНС РС* Г. Димић, Г. Савановић, Б.
Бошковић
Рачунске и метролошке вјежбе из физике за 2. разред гимназије 9,90
16.52416ЗУНС РС* Р. БаврлићФизика за 2. разред гимназије општег, природно-математичког и
рачунарско-информатичког смјера са ријешеним примјерима и
одабраним задацима
9,90
Хемија
17.52128ЗУНС РС* Р. ХорватНеорганска хемија за 2. разред средње школе − за гимназије општег
и природно-математичког смјера и четворогодишње стручне школе
у подручју рада: природно-математичко подручје, пољопривреда
(осим за образовни профил техничар пољопривредне технике) и за
здравство (за фармацеутске и лабораторијске техничаре за 1. разред)
9,90
18.52126ЗУНС РС* В. Павловић, Р. МарковићОрганска хемија за 2. или 3. или 4. разред средње школе, у 2. разреду за
друштвено-језички смјер гимназије, четворогодишње стручне школе
у подручју рада: рударство и геологија, шумарство и обрада дрвета,
графичарство, трговина, угоститељство и туризам (образовни
профил: продавац, конобар, кувар и туристички техничар), култура,
умјетност и јавно информисање (образовни профил и културолошки
техничар) и трогодишње стручне школе у подручју рада: здравство,
фармација и социјална заштита и графичарство, у 3. разреду за
четворогодишње стручне школе у подручју рада текстилство и
кожарство и за трогодишње и четворогодишње стручне школе у
подручју рада личне услуге, у 4. разреду за четворогодишњу стручну
школу у природно-математичком подручју рада
9,90
19.52121ЗУНС РС* С. Нешић, М. Јоветић Хемијски практикум за гимназије 9,90
Психологија
20.52218ЗУНС РС* П. Стојаковић Психологија за 2. разред гимназије 9,90
21.52116ЗУНС РС* П. Стојаковић Радна свеска за 2. разред гимназије 4,90
Рачунарство и информатика
22.52141ЗУНС РС* М. Михаљишин, Д.
Милинчић
Рачунарство и информатика за 2. разред гимназије општег и друштвено-
-језичког смјера
12,00
Музичка култура
23.52028ЗУНС РС* С. Маринковић Музичка култура за 1. и 2. разред гимназије друштвено-језичког смјера 9,90
24.52215ЗУНС РС* О. ЂуриМузичка култура за гимназије – општи и математички смјер9,90

ВРХ