Средња школа

 

ГИМНАЗИЈА 3. РАЗРЕД

Редни број Шифра Издавач Име аутора Назив Цијена
Српски језик          
1. 52200 ЗУНС РС* Љ. Николић, Б. Милић Читанка за 3. разред гимназије и стручних школа 9,90
2. 19604 ЗУНС РС* Д. Бабић, Ж. Малешевић Књижевност за 3. разред гимназије и средњих стручних школа 9,90
Математика          
3. 52230 ЗУНС РС* Ј. Д. Кечкић Математика за 3. разред средње школе (програми са 4 и 5 часова
недјељно)
9,90
4. 52231 ЗУНС РС* Г. Војводић, Ђ. Паунић, Р.
Тошић
Математика за 3. разред средње школе 9,90
5. 52234 ЗУНС РС* В. Стојановић, Н. Ћирић Збирка ријешених задатака из математике за 3. разред средње школе 9,90
Енглески језик          
6. 52240 ЗУНС Београд** Г. Грба Енглески за 3. разред гимназије (23880)  
Њемачки језик          
7. 52406 (Max Hueber
Verlag)
G. Neuner, L. Pilypaityte,
S. Vicente, C. Cristache, E.
Szakaly
Deutsch.com 3 – уџбеник (Lektionen 43–48)  
8.   (Max Hueber
Verlag)
G. Neuner, L. Pilypaityte,
S. Vicente, C. Cristache, E.
Szakaly
Deutsch.com 3 – радна свеска (Lektionen 43–48)  
Руски језик          
9.   ЗУНС Београд** П. Пипер, А. Тарасјев, В.
Раичевић
Руски језик – 2. страни језик (3. година учења) за гимназије и
угоститељско-туристичку школу (23923)
 
Географија          
10. 52256 ЗУНС РС* Р. Гњато, М. Грчић Географија за 3. разред гимназије 12,00
Историја          
11. 52207 ЗУНС РС* М. Трбојевић, Н. Ђаковић Историја за 3. разред гимназије општег и друштвено-језичког смјера 12,00
12. 52228 ЗУНС РС* Д. Живковић, Б.
Станојловић
Историја за 3. разред гимназије природно-математичкког смјера и 4.
разред гимназије општег и друштвено-језичког смјера
9,90
Биологија          
13. 52204 ЗУНС РС* В. Петровић, М. Пашић, Љ.
Ћулафић, Г. Цвијић
Биологија за 3. разред гимназије (природно-математички смјер и
општа гимназија)
9,90
14. 52225 ЗУНС РС* Д. Маринковић, Б. Ћурчић,
В. Петровић, М. Пашић, Б.
Стевановић
Биологија за 3. и 4. разред средње школе (3. разред друштвено-језичког
смјера и 4. разред опште гимназије)
9,90
Физика          
16. 52227 ЗУНС РС* Г. Димић, Г. Савановић, Б.
Бошковић
Рачунске и метролошке вјежбе из физике за 3. разред гимназије 9,90
17. 52461 ЗУНС РС* Р. Баврлић Физика за 3. разред гимназије општег, природно-математичког и
рачунарско-информатичког смјера
9,90
Хемија          
18. 52211 ЗУНС РС* А. Стојиљковић Хемија за 3. разред гимназије природно-математичког смјера, медицинске,
ветеринарске и школе за његу љепоте
9,90
19. 52222 ЗУНС РС* Ј. Чанади, В. Попсавин Збирка задатака из хемије за 3. и 4. разред гимназије 9,90
20. 52232 ЗУНС РС* С. Нешић, М. Јоветић Хемијски практикум за 3. разред гимназије 9,90
Рачунарство и информатика          
21. 52206 ЗУНС РС* Р. Станкић, Д. Маринчић Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије 9,90
Музичка култура          
22. 52217 ЗУНС РС* С. Маринковић Музичка култура за 3. и 4. разред гимназије друштвено-језичког смјера
(Позни романтизам и музика 20. вијека)
9,90

 

ВРХ