Средња школа

ГИМНАЗИЈА 3. РАЗРЕД

Редни бројШифраИздавачИме аутора НазивЦијена
Српски језик
1.52200ЗУНС РС* Љ. Николић, Б. Милић Читанка за 3. разред гимназије и стручних школа9,90
2.19604ЗУНС РС* Д. Бабић, Ж. Малешевић Књижевност за 3. разред гимназије и средњих стручних школа 9,90
Математика
3.52230ЗУНС РС* Ј. Д. КечкићМатематика за 3. разред средње школе (програми са 4 и 5 часова
недјељно)
9,90
4.52231ЗУНС РС* Г. Војводић, Ђ. Паунић, Р.
Тошић
Математика за 3. разред средње школе9,90
5.52234ЗУНС РС* В. Стојановић, Н. Ћирић Збирка ријешених задатака из математике за 3. разред средње школе9,90
Енглески језик
6.52240ЗУНС Београд**Г. Грба Енглески за 3. разред гимназије (23880)
Њемачки језик
7.52406(Max Hueber
Verlag)
G. Neuner, L. Pilypaityte,
S. Vicente, C. Cristache, E.
Szakaly
Deutsch.com 3 – уџбеник (Lektionen 43–48)
8.(Max Hueber
Verlag)
G. Neuner, L. Pilypaityte,
S. Vicente, C. Cristache, E.
Szakaly
Deutsch.com 3 – радна свеска (Lektionen 43–48)
Руски језик
9.ЗУНС Београд**П. Пипер, А. Тарасјев, В.
Раичевић
Руски језик – 2. страни језик (3. година учења) за гимназије и
угоститељско-туристичку школу (23923)
Географија
10.52256ЗУНС РС* Р. Гњато, М. Грчић Географија за 3. разред гимназије 12,00
Историја
11.52207ЗУНС РС* М. Трбојевић, Н. Ђаковић Историја за 3. разред гимназије општег и друштвено-језичког смјера 12,00
12.52228ЗУНС РС* Д. Живковић, Б.
Станојловић
Историја за 3. разред гимназије природно-математичкког смјера и 4.
разред гимназије општег и друштвено-језичког смјера
9,90
Биологија
13.52204ЗУНС РС* В. Петровић, М. Пашић, Љ.
Ћулафић, Г. Цвијић
Биологија за 3. разред гимназије (природно-математички смјер и
општа гимназија)
9,90
14.52225ЗУНС РС* Д. Маринковић, Б. Ћурчић,
В. Петровић, М. Пашић, Б.
Стевановић
Биологија за 3. и 4. разред средње школе (3. разред друштвено-језичког
смјера и 4. разред опште гимназије)
9,90
Физика
16.52227ЗУНС РС* Г. Димић, Г. Савановић, Б.
Бошковић
Рачунске и метролошке вјежбе из физике за 3. разред гимназије 9,90
17.52461ЗУНС РС* Р. БаврлићФизика за 3. разред гимназије општег, природно-математичког и
рачунарско-информатичког смјера
9,90
Хемија
18.52211ЗУНС РС* А. СтојиљковићХемија за 3. разред гимназије природно-математичког смјера, медицинске,
ветеринарске и школе за његу љепоте
9,90
19.52222ЗУНС РС* Ј. Чанади, В. Попсавин Збирка задатака из хемије за 3. и 4. разред гимназије 9,90
20.52232ЗУНС РС* С. Нешић, М. Јоветић Хемијски практикум за 3. разред гимназије 9,90
Рачунарство и информатика
21.52206ЗУНС РС* Р. Станкић, Д. Маринчић Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије 9,90
Музичка култура
22.52217ЗУНС РС* С. МаринковићМузичка култура за 3. и 4. разред гимназије друштвено-језичког смјера
(Позни романтизам и музика 20. вијека)
9,90

ВРХ