Средња школа

ГИМНАЗИЈА 4. РАЗРЕД

Редни бројШифраИздавачИме аутора НазивЦијена
Српски језик
1.52302ЗУНС РС* Љ. Николић, Б. Милић Читанка за 4. разред гимназије и стручних школа 9,90
2.19605ЗУНС РС* Д. Бабић, Ж. Малешевић Књижевност за 4. разред гимназије и средњих стручних школа 9,90
Математика
3.52320ЗУНС РС*Е. Пап, З. Лозанов
Црвенковић
Математика за 4. разред средње школе (програми са 2 часа наставе
математике недјељно)
9,90
4.52322ЗУНС РС*М. Обрадовић, Д.
Георгијевић
Математика са збирком задатака за 4. разред средње школе − гимназија
(природно-математички смјер и општи тип) и за подручја рада: елек-
тротехника природно-математичко; геодезија и грађевинарство (гео-
детски техничар − геометар, грађевински техничар за високоградњу,
нискоградњу, хидроградњу и лабораторијска испитивања); сви профи-
ли рударства; сви профили хемије и неметала; машинство и обрада ме-
тала (машински техничар, техничар нумеричког управљања машина,
ваздухопловни техничар)
9,90
5.52331ЗУНС РС*С. Вукадиновић, В.
Стојановић
Збирка ријешених задатака из математике за 4. разред средње школе 9,90
6.52303ЗУНС РС*Е. Пап, Р. Тошић, З.
Лозанов Црвенковић
Математика са збирком задатака за 4. разред средње школе − за чет-
ворогодишње стручне школе у подручјима рада: шумарство и обрада
дрвета (техничар за пејзажну архитектуру, техничар за примарну об-
раду дрвета и техничар за финалну обраду дрвета); геологија рудар-
ство и металургија (сви профили); хемија, неметали и графичарство
(сви профили графичара); текстилство и кожарство (сви профили);
геодезија и грађевинарство (извођачи основних грађевинских радо-
ва); саобраћај (сви профили); машинство за обраду метала (погонски
техничари и бродотехничари); пољопривреда, производња и прерада
хране (техничар пољопривредне технике, сви профили производње и
прераде хране)
9,90
Енглески језик
7.52328ЗУНС Београд**Г. Грба, К. Радовановић Енглески језик за гимназије (24890)
Њемачки језик
8.(Max Hueber
Verlag)
(Max Hueber Verlag) Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache
Руски језик
9.ЗУНС Београд**П. Пипер, А. Тарасјев, В.
Раичевић
Руски језик – 2. страни језик (4. година учења) за гимназије и
угоститељско-туристичку школу (24936)
Биологија
10.52315ЗУНС РС*С. Видовић, В. Томић,
Д. Шњегота,
И. Миловац, М. Лукач
Биологија за 4. разред гимназије општег и природно-математичког
смјера
12,00
Физика
11.52471ЗУНС РС*Р. БаврлићФизика за 4. разред гимназије општег, природно-математичког и
рачунарско-информатичког смјера
9,90
Хемија
12.52311ЗУНС РС*Ј. Петровић, С.
Велимировић
Хемија за 4. разред гимназије природно-математичког и општег смјера 9,90
Социологија
13.52202ЗУНС РС*Б. Ковачевић Социологија за средње школе 9,90
14.ЗУНС РС*Митровић, Петровић Социологија (23126)9,90
Рачунарство и информатика
15.52310ЗУНС РС*М. Стојановић Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије9,90
16.52323ЗУНС РС*М. МихаљишинКомуникација у савременом друштву, уџбеник за 4. разред гимназије
рачунарско-информатичког смјера
12,00
Музичка култура
17.52217ЗУНС РС*С. МаринковићМузичка култура за 3. и 4. разред гимназије друштвено-језичког смјера
(Позни романтизам и музика 20. вијека)
9,90

ВРХ