Средња школа

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ 2. РАЗРЕД

Редни бројШифраИздавачИме аутора НазивЦијена
Српски језик
1.52101ЗУНС РС*Ц. Ристановић, Б. Савић, В.
Милатовић
Читанка за 2. разред гимназије и стручних школа 9,90
2.52114ЗУНС РС*В. Гаковић, С. СтефановићЧитанка за 2. разред средњих стручних и техничких школа (адаптирано
издање)
9,90
3.19603ЗУНС РС*Д. Бабић Књижевност за 2. разред гимназије и средњих стручних школа 9,90
4.52179ЗУНС РС*В. Гаковић, Р. ЛаловићМедијска комуникација за 2. разред средњих стручних и техничких
школа
9,90
Математика
5.52118ЗУНС РС*Г. Војводић, В. Петровић, Р.
Деспотовић, Б. Шешеља
Математика за 2. разред средње школе (програми са 4 и 5 часова
наставе математике недјељно)
9,90
6.52119ЗУНС РС*Г. Војводић, Р. Деспотовић,
В. Петровић, Р. Тошић, Б.
Шешеља
Збирка задатака из математике за 2. средње школе (програми са 2 и 3
часа наставе математике недјељно)
9,90
7.52129ЗУНС РС*Д. Георгијевић, М.
Обрадовић
Збирка ријешених задатака из математике за 2. разред средње школе 9,90
Њемачки језик
8.(Max Hueber
Verlag)
G. Neuner, L. Pilypaityte,
S. Vicente, C. Cristache, E.
Szakaly
Deutsch. com 2 (Lektionen 28–36) – уџбеник и радна свеска
9.(Max Hueber
Verlag)
G. Neuner, L. Pilypaityte,
S. Vicente, C. Cristache, E.
Szakaly
Deutsch. com 3 (Lektion 6–12) – уџбеник и радна свеска
10.(Max Hueber
Verlag)
Charlotte Habersack, Angela
Pude, Franz Sprecht
Menschen A2/1 – њемачки језик за 2. разред средње стручне школе – III
степен, уџбеник и радна свеска
11.(Max Hueber
Verlag)
Anna Breitsameter, Sabine
Glas-Peters, Angela Pude
Menschen A2/2 – њемачки језик за 1. разред средње стручне и техничке
школе – IV степен, уџбеник и радна свеска
12.(Max Hueber
Verlag)
Hueber Wörterbuch – Deutsch als Fremdsprache
Руски језик
13.ЗУНС Београд**П. Пипер, В. РаичевићРуски језик – 2. година учења (2. страни језик) за гимназије и
угоститељско-туристичку школу (22136)
Историја
14.52238ЗУНС РС*Д.Ђукановић, М.
Марјановић
Историја за 2. разред средњих стручних школа за занимање: послов-
но-правни техничар, туристички техничар и угоститељско-кулинар-
ски техничар
9,90
Географија
15.52182ЗУНС РС*М. Мандић, Д.
Маринковић, Д. Бајић, М.
Живковић
Географија за 1. разред трогодишњих и 2. разред четворогодишњих
занимања угоститељско-туристичке школе
9,90
Биологија
16.52368ЗУНС РС*Д. Симишић, С. Ђурковић,
Љ. Тодоровић
Биологија за 2. разред струке здравство, пољопривреда и прерада
хране и остале дјелатности, IV степен
12,00
17.52367ЗУНС РС*Б. НедовићБотаника за 2. разред средње школе струка здравство, занимање
фармацеутски техничар
12,00
18.52334ЗУНС РС*Б. Лакић Дендрологија са фитоценологијом за 2. разред шумарске школе 7,50
Хемија
19.52128ЗУНС РС*Р. ХорватНеорганска хемија за 2. разред средње школе − за гимназије општег
и природно-математичког смјера и четворогодишње стручне школе
у подручју рада: природно-математичко подручје, пољопривреда
(осим за образовни профил техничар пољопривредне технике) и за
здравство (за фармацеутске и лабораторијске техничаре за 1 разред)
9,90
20.52126ЗУНС РС*В. Павловић, Р. МарковићОрганска хемија за 2. или 3. или 4. разред средње школе, у 2. разреду за
друштвено-језички смјер гимназије, четворогодишње стручне школе у
подручју рада: рударство и геологија, шумарство и обрада дрвета, гра-
фичарство, трговина, угоститељство и туризам (образовни профил:
продавац, конобар, кувар и туристички техничар), култура, умјетност
и јавно информисање (образовни профил и културолошки техничар)
и трогодишње стручне школе у подручју рада: здравство, фармација
и социјална заштита и графичарство, у 3. разреду за четворогодишње
стручне школе у подручју рада текстилство и кожарство и за трого-
дишње и четворогодишње стручне школе у подручју рада личне услуге,
у 4. разреду за четворогодишњу стручну школу у природно-матема-
тичком подручју рада
9,90
Физика
21.52415ЗУНС РС*Р. Баврлић Физика за 2. разред четворогодишњих занимања 9,90
Економија и банкарство
22.52178ЗУНС РС*М. Чучак Економика трговине за 2. разред 9,90
23.52396ЗУНС РС*К. ПанићМонетарна економија и банкарство за 2. разред средње школе,
занимање: економски техничар и 3. разред занимање пословно-правни
техничар
9,90
Познавање робе
24.52363ЗУНС РС*П. KовачевићПознавање робе за 2. разред стручних техничких школа и стручних
школа; струка: економија, право, трговина
9,90
Трговинско пословање
25.52388ЗУНС РС*Б. ПецељТрговинско пословање за 2. разред средње школе, занимање трговац и
трговински техничар, струка економија, право и трговина
9,90
Књиговодство и практична настава
26.52156ЗУНС РС*Ј. Матић, Н. Марковић Књиговодство и практична настава за 2. разред економске струке 9,90
Куварство
27.52393ЗУНС РС*М. ПешевићКуварство за 2. разред средњих техничких школа и средњих стручних
школа, занимање угоститељско-кулинарски техничар, струка угости-
тељство и туризам, занимање угоститељско-кулинарски техничар и
кувар
14,00
Технологија занимања
28.52369ЗУНС РС*К. Крунић, Б. УбовићТехнологија занимања за 2. разред средњих стручних школа, занимање
фризер, струка – остале дјелатности
9,90
Електротехника
29.52419ЗУНС РС*С. МаксимовићЕлектроника за 2. разред електротехничке струке 9,90
30.52423ЗУНС РС*С. МаксимовићРЦ појачавачи на средњим фреквенцијама, збирка ријешених задатака
из електронике за 2. разред електротехничке струке
9,90
31.52424ЗУНС РС*С. МаксимовићПрактикум за лабораторијске вјежбе из електронике за 2. разред
електротехничке струке
5,50
Машински елементи
32.52236ЗУНС РС*С. КасаловићМашински елементи за ученике 2. разреда машинске струке занимања
машински техничар за компјутерско конструисање
12,00
Пословна информатика
34.52465ЗУНС РС*Р. Јосиповић, Г.
Радовановић
Пословна информатика за ученике 2. разреда економске струке
занимања економски техничар, пословно-правни техничар, трговачки
техничар и пословни секретар
9,90
Музичка култура
35.52463ЗУНС РС*Б. Штака Музички облици − 2. разред средње музичке школе 10,00
Пољопривреда
36.52464ЗУНС РС*Р. ЛаганинСточарство са исхраном домаћих животиња за 2, 3. и 4. разред занимања
пољопривредни техничар, 2. и 3. разред занимања ветеринарски техничар
и 2. и 3. разред занимања фармер
9,90

ВРХ