Средња школа

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ 3. РАЗРЕД

Редни бројШифраИздавачИме аутора НазивЦијена
Српски језик
1.52200ЗУНС РС* Љ. Николић, Б. Милић Читанка за 3. разред гимназије и стручних школа 9,90
2.52220ЗУНС РС* С. Личина, Л. Шекара, В.
Гаковић, С. Стефановић
Читанка за 3. разред средњих стручних и техничких школа (допуњено
и адаптирано издање)
9,90
3.19604ЗУНС РС* Д. Бабић, Ж. Малешевић Књижевност за 3. разред гимназије и средњих стручних школа 9,90
4.52274ЗУНС РС* С. Станојловић, В. Гаковић,
Р. Лаловић
Пословна комуникација за 3. разред средњих стручних и 3. и 4. разред
техничких школа
9,90
Математика
5.52231ЗУНС РС* Г. Војводић, Ђ. Паунић, Р.
Тошић
Математика за гимназију друштвено-језичког смјера и стручне школе:
медицинску, шумарску, дизајнерску, трговинску, угоститељску и
правну
9,90
6.52226ЗУНС РС* Д. Георгијевић, М.
Обрадовић
Математика за 3. разред средње школе (програми за 3 и 4 часа наставе
математике недјељно)
9,90
7.52209ЗУНС РС* Г. Војводић, М. Вукасовић,
Р. Деспотовић, Ђ. Паунић,
В. Петровић, Р. Тошић
Математика за 3. разред средње школе (програм за 2 часа математике
недјељно)
9,90
8.52440ЗУНС РС* М. Томић Привредна математика за ученике средње школе 9,90
Њемачки језик
9.(Max Hueber
Verlag)
Anna Breitsameter, Sabine
Glas-Peters, Angela Pude
Menschen A2/2 – њемачки језик за 3. разред средње стручне школе – III
степен, уџбеник и радна свеска
10.(Max Hueber
Verlag)
Anna Breitsameter, Sabine
Glas-Peters, Angela Pude
Menschen B1/1 – њемачки језик за 3. разред средње стручне и техничке
школе – IV степен, уџбеник и радна свеска
Руски језик
11.ЗУНС Београд**П. Пипер, А. Тарасјев, В.
Раичевић
Руски језик – 2. страни језик (3. година учења) за гимназије и угости-
тељско-туристичку школу (23923)
Екологија и заштита животне средине
12.52390ЗУНС РС* М. Радевић, Б. НедовићЕкологија и заштита животне средине за 3. и 4. степен средњих
стручних и техничких школа
12,00
Хемија
13.52211ЗУНС РС* А. СтојиљковићХемија за 3. разред гимназије природно-математичког смјера, меди-
цинске, ветеринарске и школе за његу љепоте
9,90
14.52222ЗУНС РС* Ј. Чанади, В. ПопсавинЗбирка задатака из хемије за 3. и 4. разред гимназије 9,90
15.52232ЗУНС РС* С. Нешић, М. ЈоветићХемијски практикум за 3. разред гимназије 9,90
Право
16.52398ЗУНС РС* С. СекулићПраво
Модули: Кривично право и кривични поступак за 3. разред средње
школе
9,90
Технологија занимања
17.52389ЗУНС РС* Д. ШмитранТехнологија занимања за 3. разред средњих стручних школа, занимање
фризер, струка остале дјелатности
9,90
Познавање робе
18.52266ЗУНС РС* П. KовачевићПознавање робе за 3. разред струкe економија, право и трговина, за
занимања трговачки техничар и трговац
9,90
Књиговодство
19.52275ЗУНС РС* Ј. Матић, Н. МарковићКњиговодство и практична настава за 3. разред трговачке струке 9,90
20.52287ЗУНС РС* Ј. Матић, Н. МарковићКњиговодство и практична настава за 3. разред економске струке 9,90
Неуропсихијатрија
21.52270ЗУНС РС* М. НоваковићНеуропсихијатрија за 3. разред медицинске школе 9,90
Социологија
22.52223ЗУНС РС* М. Тишма Калинић, М.
Миљановић
Социологија и филозофија 3. и 4. разред за средње стручне и техничке
школе
12,00
Економија и банкарство
23.52462ЗУНС РС* К. ПанићМонетарна економија и банкарство за 3. разред средње школе, занимање
економски техничар и 4. разред занимање пословно-правни техничар
9,90
Пољопривреда
24.52464ЗУНС РС* Р. ЛаганинСточарство са исхраном домаћих животиња за 2, 3. и 4. разред занимања
пољопривредни техничар, 2. и 3. разред занимања ветеринарски техничар
и 2. и 3. разред занимања фармер
9,90

ВРХ