Средња школа

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ 4. РАЗРЕД

Редни бројШифраИздавачИме аутора НазивЦијена
Српски језик
1.52302ЗУНС РС* Љ. Николић, Б. МилићЧитанка за 4. разред гимназије и стручних школа 9,90
2.19605ЗУНС РС* Д. Бабић, Ж. Малешевић Књижевност за 4. разред гимназије и средњих стручних школа 9,90
3.52274ЗУНС РС* С. Станојловић, В. Гаковић,
Р. Лаловић
Пословна комуникација за 3. разред средњих стручних и 3. и 4. разред
техничких школа
9,90
Математика
4.52303ЗУНС РС* Е. Пап, Р. Тошић, З. Лозанов
Црвенковић
Математика са збирком задатака за 4. разред средње школе − за чет-
ворогодишње стручне школе у подручјима рада: шумарство и обрада
дрвета (техничар за пејзажну архитектуру, техничар за примарну об-
раду дрвета и техничар за финалну обраду дрвета); геологија и рудар-
ство и металургија (сви профили); хемија, неметали и графичарство
(сви профили графичара); текстилство и кожарство (сви профили);
геодезија и грађевинарство (извођачи основних грађевинских радо-
ва); саобраћај (сви профили); машинство за обраду метала (погонски
техничари и бродотехничари); пољопривреда, производња и прерада
хране (техничар пољопривредне технике, сви профили производње и
прераде хране)
9,90
5.52322ЗУНС РС* М. Обрадовић, Д.
Георгијевић
Математика са збирком задатака за 4. разред средње школе гимназија
(природно-математички смјер и општи тип) и за подручја рада: елек-
тротехника природно-математичко; геодезија и грађевинарство (ге-
одетски техничар − геометар, грађевински техничар за високоградњу,
нискоградњу, хидроградњу и лабораторијска испитивања); сви профили
рударства; сви профили хемије и неметала; машинство и обрада метала
(машински техничар, техничар нумеричког управљања машина, вазду-
хопловни техничар)
9,90
6.52320ЗУНС РС* Е. Пап, З. Лозанов
Црвенковић
Математика за 4. разред средње школе (програми са 2 часа наставе
математике недјељно)
9,90
7.52331ЗУНС РС* В. Стојановић, С.
Вукадиновић
Збирка задатака из математике за 4. разред средњих школа9,90
8.52440ЗУНС РС* М. Томић Привредна математика за ученике средње школе 9,90
Енглески језик
9.52325ЗУНС Београд**К. Ковачевић, Љ. МатићЕнглески језик за стручне школе, осим економске и угоститељско-тури-
стичке школе (24130)
Њемачки језик
10.(Max Hueber
Verlag)
Anna Breitsameter, Sabine
Glas-Peters, Angela Pude
Menschen B1/2 – њемачки језик за 4. разред средње стручне и техничке
школе – IV степен, уџбеник и радна свеска
Руски језик
11.ЗУНС Београд**П. Пипер, А. Тарасјев, Б.
Раичевић
Руски језик – 2. страни језик (4. година учења) за гимназије и
угоститељско-туристичку школу (24936)
Екологија и заштита животне средине
12.52390ЗУНС РС* М. Радевић, Б. НедовићЕкологија и заштита животне средине за средње стручне и техничке
школе
12,00
Социологија
13.52364ЗУНС РС* З. АврамовићСоциологија за 4. разред средњих стручних техничких школа, струка
економија, право, трговина и здравство
9,90
14.52223ЗУНС РС* М. Тишма Калинић, М.
Миљановић
Социологија и филозофија за средње стручне и техничке школе 12,00
Књиговодство
15.52360ЗУНС РС* Ј. Матић, Н. Марковић Књиговодство и практична настава за 4. разред економске струке 9,90
16.52359ЗУНС РС* Ј. Матић, Н. МарковићКњиговодство и практична настава за 4. разред трговачке струке 9,90
Статистика
17.52373ЗУНС РС* Б. БендераћСтатистика за 4. разред, струка: угоститељство и туризам, занимање
туристички техничар
12,00
18.52374ЗУНС РС* Б. БендераћСтатистика за 4. разред, струка: економија, право и трговина, занимања
економски техничар и пословно-правни техничар
12,00
Рачунарство и информатика
19.52310ЗУНС РС* М. Стојановић Рачунарство и информатика за 4. разред средњих школа 9,90
Предузетништво
20.52361ЗУНС РС* Г. НовакОснове предузетништва за 4. разред стручних техничких школа,
струка машинство и обрада метала, занимање машински техничар (IV
степен)
9,90
Пољопривреда
21.52464ЗУНС РС* Р. ЛаганинСточарство са исхраном домаћих животиња за 2, 3. и 4. разред занимања
пољопривредни техничар, 2. и 3. разред занимања ветеринарски техничар
и 2. и 3. разред занимања фармер
9,90
22.52333ЗУНС РС* Д. Слијепац, М.
Младеновић, Г. Мирјанић
Основе пчеларства за 4. разред пољопривредне школе струке: ветеринар-
ство, пољопривреда и прерада хране и остале дјелатности (IV степен)
12,00

ВРХ