Хигијена и контрола – Петра Ковачевић

Ускоро!

Опис

Хигијена и контрола – уџбеник за 1. разред средње школе у струци Пољопривреда и прерада хране, за занимања прехрамбени техничар, прехрамбени прерађивач, пекар и месар.

УСКОРО!

ВРХ