НОВО!

Љ.Владушић, Д.Кулина, А.Хршум – Економија јавних предузећа

Економија јавних предузећа – Теорија и пракса у Републици Српској

Опис

Економија јавних предузећа – Теорија и пракса у Републици Српској

ВРХ