Математика са збирком задатака за 4. разред средње школе

9.90 KM

Опис

Математика са збирком задатака за 4. разред средње школе − за четворогодишње стручне школе у подручјима рада: шумарство и обрада дрвета (техничар за пејзажну архитектуру,
техничар за примарну обраду дрвета и техничар за финалну обраду дрвета); геологија рударство и металургија (сви профили); хемија, неметали и графичарство (сви профили
графичара); текстилство и кожарство (сви профили); геодезија и грађевинарство (извођачи основних грађевинских радова); саобраћај (сви профили); машинство за обраду метала
(погонски техничари и бродотехничари); пољопривреда, производња и прерада хране (техничар пољопривредне технике, сви профили производње и прераде хране)

Аутори: Ендре Пап ▪ Ратко Тошић ▪ Загорка Лозанов Црвенковић

Из садржаја издвајамо:

  • Функције;
  • Извод функције;
  • Неодређени интеграл;
  • Одређени интеграл;
  • Комбинаторика;
  • Вјероватноћа;
  • Случајне промјењиве;
  • Статистика;
  • Рјешења задатака.

Формат:25
Повез: меки
Број страна:312
ISBN: 99938-32-81-2
Издање:2002
Шифра: 52303
Цијена: 09.90

ВРХ