Општа хемија – С. Ђукић ▪ Р. Николајевић ▪ М. Шурјановић

12.00 KM

Општа хемија за 1. разред средње школе за гимназије друштвено-језичког смјера, за четворогодишње стручне школе у подручјима рада: шумарство и обрада дрвета, машинство и обрада метала, геодезија и грађевинарство, саобраћај, трговина, туризам и угоститељство, економија, право и администрација, умјетност и јавно информисање, текстилство и кожарство, геологија и рударство, електротехника, личне услуге, пољопривреда, производња и прерада хране (образовни профил техничар пољопривредне технике) и за трогодишње стручне школе у подручјима рада личне услуге, графичарство и здравство (образовни профил фармацеутски оператер)

Опис

Општа хемија за 1. разред средње школе за гимназије друштвено-језичког смјера, за четворогодишње стручне школе у подручјима рада: шумарство и обрада дрвета, машинство и обрада метала, геодезија и грађевинарство, саобраћај, трговина, туризам и угоститељство, економија, право и администрација, умјетност и јавно информисање, текстилство и кожарство, геологија и рударство, електротехника, личне услуге, пољопривреда, производња и прерада хране (образовни профил техничар пољопривредне технике) и за трогодишње стручне школе у подручјима рада личне услуге, графичарство и здравство (образовни профил фармацеутски оператер)

Аутори: С. Ђукић ▪ Р. Николајевић ▪ М. Шурјановић

Формат:24
Повез: меки
Број страна:126
ISBN: 978-99955-0-359-8
Издање: 2019. (5. издање)
Шифра: 52062

ВРХ