Практикум за вјежбе из агенцијског и хотелијерског пословања

12.00 KM

Опис

Практикум за вјежбе из агенцијског и хотелијерског пословања за 1. разред средње стручне школе, струка угоститељство и туризам, занимање туристички техничар

Аутор Андријана Орбовић

ВРХ