НОВО!

Ветрушка у данима неба – Горан Лабудовић Шарло

Најбољи роман конкурса „Златна сова“ за 2019. годину!

Опис

Симболичког наслова, роман Ветрушка у данима неба представља безвремену, дубоко потресну и људску причу, увијек блиску животима појединаца неспремних да прихвате материјално као једини покретачки мотив, већ способним за подношење личне жртве зарад виших циљева и онога што препознајемо као опште добро. Поред повијести о градњи Великог бачког канала, који је на територији Војводине реализовала Аустроугарска монархија у периоду од 1793. до 1801. године – представљене кроз судбину браће Киш, нарочито инжењера Јозефа Киш,  и њихово нестајање у мору интрига, а потом алузије на савремену политичку сцену Србије репрезентовану узалудним напорима Кишовог далеког потомка да истакнуту политичку функцију усмјери ка економском развоју земље – посебно мјесто у роману чине вјешто уплетени сегменти који освјетљавају историји познат тежак положај Срба и њихову улогу у функционисању државног система Монархије.

ВРХ